Välkomna ombord på VIKING, Göteborgs vårdtecken och en värdig representant för den sista, eller kanske vi skall säga senaste, epoken inom den segeldrivna handelssjöfarten.

Viking är vad som kallas en fyrmastad bark. Ett barkskepp har i likhet med en fullriggare minst tre master. De skiljer sig genom att fullriggaren har rår på samtliga master, medan barken saknar dessa på den aktersta.

Fyrmastbarkar som var stora, och för den tiden lastdryga, började byggas under andra halvan av 1800-talet. Fram till början av 1900-talet byggdes det drygt 400 stycken, varav det idag blott finns en handfull kvar.

Vikings vänförening

Vänföreningen startades 1995 av bland andra Jan Davidsson, Sveriges meste segelfartygshistoriker, som skrivit boken om Viking. Vår målsättning är att engagera allmänhet och näringsliv i ett brett och aktivt intresse runt Viking. Idag har vi ca 200 medlemmar och vi träffas några gånger per år. Vi har alla det gemensamt att vi intresserar oss för segelfartyg och anser Viking vara en omistlig del av Göteborgs hamnbild (och stadsbild). vi månar också om att hon skall hållas i gott skick. På undre däck har vi våra utställningsmontrar och vår skans. Efter önskemål har vi även guidade visningar ombord.

Viking behöver dig

Om ni är intresserade att mönstra på vänföreningen och stötta intresset för Viking, är ni välkomna att kontakta oss.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år. Vårt bankgironummer är 347-6215

Om du dessutom vill bli donator (1000 kr. eller mer) så får du ditt eller ditt företagsnamn ingraverat på Vikings sponsortavla. Om du vill donera maritima föremål med anknytning till Viking eller andra seglande skepp, så kontakta vänföreningen. Det finns behov av ett brett spektrum av maritima föremål.

 

Barken Vikings Vänförening